อยากทราบว่าทำไมใส่ CSS position : fixed; ไม่ได้

อยากทราบว่าทำไมใส่ CSS .test วัตถุไม่ทำงาน

เช่น

.test { position : fixed; }

If you are setting that class on an object, I recommend adding !important; to the end, like this example:

คุณสามารถแบ่งปันเอกสารได้หรือไม่?

Can you share a document?

1 Like

ขอบคุณมากๆ คุณ Daniel
Thank you ^^