อยากทราบว่าทำไมใส่ CSS position : fixed; ไม่ได้

scrolling

(bookwsm) #1

อยากทราบว่าทำไมใส่ CSS .test วัตถุไม่ทำงาน

เช่น

.test { position : fixed; }

#2

If you are setting that class on an object, I recommend adding !important; to the end, like this example:

คุณสามารถแบ่งปันเอกสารได้หรือไม่?

Can you share a document?


(bookwsm) #3

ขอบคุณมากๆ คุณ Daniel
Thank you ^^