อยากทราบวิธี install Parallax เข้าไปในไฟล์ Hype รบกวนขอไฟล์ .Hype ตัวอย่างการทำ


อยากทราบวิธี install Parallax เข้าไปในไฟล์ Hype
รบกวนขอไฟล์ .Hype ตัวอย่างการทำ

How to install Parallax in Hype
Hype file request

parallaxDemo.zip (1.7 MB)